Thời Gian : Duy Nhất Ngày 06/09/2020

Nội Dung  : Trong thời gian diễn ra sự kiện chỉ cần chuyển Cxu vào game với mệnh giá bất kỳ đều sẽ được khuyến mãi 100%

 

 

Chúc Các Tiên Hữu Tu Thành Chính Quả !


Các bài viết khác